top of page

De egel

De egel is een belangrijke soort in ons ecosysteem en speelt een significante rol bij het beheersen van insectenpopulaties. Ze worden echter geconfronteerd met bedreigingen zoals vernietiging van leefgebieden, verkeerssterfte en het gebruik van pesticiden. Door organisaties als Zorg voor Egels te steunen die werken aan de bescherming van egels, kunt u helpen deze bedreigingen te verminderen en deze unieke en belangrijke dieren te behouden voor toekomstige generaties.

Is de egel een bedreigde diersoort?

Egels worden wereldwijd niet als een bedreigde diersoort beschouwd, maar hun populaties zijn in sommige gebieden afgenomen, met name in stedelijke en agrarische gebieden. De achteruitgang van de egelpopulatie wordt toegeschreven aan verlies van leefgebied, verkeerssterfte en het gebruik van pesticiden. In Nederland vinden maar liefst 135.000 egels jaarlijks hun dood in het verkeer.

In sommige landen worden egels als een beschermde diersoort beschouwd en worden er maatregelen genomen om hun populaties te behouden. Het beschermen van egels essentieel voor het evenwicht in de natuur,

het bevorderen van biodiversiteit en het behoud van hun waardevolle rol in het ecosysteem, terwijl we ook zorgen voor hun welzijn en behoud van ons culturele erfgoed. In het Verenigd Koninkrijk zijn egels bijvoorbeeld een prioritaire soort onder het Biodiversiteits-actieplan van de overheid en worden er inspanningen geleverd om hun leefgebieden te beschermen en de sterftecijfers te verminderen. In Nederland zetten hoofdzakelijk lokale instanties als Zorg voor Egels en landelijke natuurorganisaties zich hiervoor in.

Waar komt de egel voor?

Egels komen oorspronkelijk uit Europa, Afrika en Azië. Ze zijn geïntroduceerd in Nieuw-Zeeland en op enkele eilanden in de Stille Oceaan, en worden ook in andere landen als huisdier gehouden.

In Europa worden egels gevonden in landen als het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië & Nederland. Ook in Afrika zijn ze te vinden in landen als Zuid-Afrika, Zimbabwe en Kenia. In Azië komen egels voor in landen als Iran en Afghanistan.

808A0796-32A2-43D2-B31C-CDF6A2C9DDEB.jpeg

Egels behoren tot de familie Erinaceidae. Erinaceidae is een familie van kleine, stekelige zoogdieren. Ze worden gekenmerkt door hun stekels die worden gebruikt voor zelfverdediging. Egels hebben korte poten en voeten met scherpe klauwen, die ze gebruiken om te graven en voedsel te zoeken.

De familie Erinaceidae omvat ook andere soorten zoals gymnures, ook bekend als moonrats.

De egel is dus een unieke diersoort. Van belang voor ons ecosysteem. Het is ook een fascinerend en zachtaardig wezen, dat onze aandacht en zorg verdiend. 

De familie Erinaceidae

bottom of page